Kúrenie

  • podlahové vykurovanie

  • stenové vykurovanie

  • klasické ústredné vykurovanie radiátormi podľa požiadaviek zákazníka z oceľových trubiek, plastohliníku, medi – spôsobom lisovaním alebo pájkovaním (letovaním).

  • dodávka a montáž kotlov nástenných, kondenzačných (plynové), kotlov na tuhé palivo a splynovacie kotle

  • montáž technológie pre meranie a reguláciu – trojcestné a štvorcestné zmiešavacie ventily

  • montáž teplovodných krbov